کباب پز تابشی کشابی کباب پز تابشی کشابی : کباب پز تابشی کشابی در مدل ها و اندازه های مختلف ارائه می گردد. مدل کشابی با ظرفیت پخت ۱۵۰ تا ۵۰۰ سیخ انواع کباب در ساعت مناسب برای پخت انواع کباب بوده و از مزیت های آن : قابلیت پخت همزمان انواع کباب حذف دود…