فر کامبی رشنال | دستگاه فر کامبی استیمر رشنال | فر کانوکشن فر کامبی رشنال : دستگاه فر کامبی استیمر رشنال Rational یا فرکانوکشن، امکان پخت ترکیبی با قابلیت های کباب کردن، بریان نمودن، بخارپز، آرام پز، آب پز کردن را فراهم می کند. داشتن این محصول این امکان را فراهم می کند که گرما…